Czy ubezpieczenie grupowe na życie jest przychodem pracownika?

Opublikowano: 2014-10-28
Ubezpieczenia grupowe dla pracowników.
Popularną formą wynagradzania pozapłacowego pracowników i systemu motywacji są grupowe ubezpieczenia na życie zapewniane i opłacane przez pracodawców.

Czy będą one definiowane jako przychód pracowniczy z tytułu pracy zawodowej?

Przychód ze stosunku pracy
Pracownik, podpisując umowę o pracę z pracodawcą, zobowiązuje się do wykonywania w określonymmiejscu, na polecenie przełożonych, przekazanych mu zadań zawodowych w zamian za wynagrodzenie. Jest to podstawowy składnik przychodu pracowniczego wynikający z nawiązanego z pracodawcą stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody pracownicze uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz ich ekwiwalenty. Nie ma przy tym znaczenia źródło ich finansowania. Do grupy przychodów ze stosunku pracy pracownika zalicza się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czyli pracę ponadnormatywną,
  • nagrody i premie,
  • dodatki,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Przychodem będą też inne kwoty przekazane przez pracodawcę na rzecz pracownika, niezależnie od tego, czy ich wysokość była z góry znana, jak i wartość innych nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń.

Składki na ubezpieczenie grupowe – kiedy będą przychodem pracownika?
Ministerstwo Finansów w orzecznictwie z 31 października 1995 roku, sygn. PO 5/1-0788-3656/95, podało, że w przypadku, kiedy umowa ubezpieczenia grupowego ma postać umowy na cudzy rachunek bez wymieniania jednoznacznie osoby trzeciej, składka płacona na polisę przez przedsiębiorcę nie może być w ogóle uznana za przychód którejkolwiek z osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

Przyjmuje się, że o zaliczeniu do przychodu pracownika składek na ubezpieczenie grupowe decyduje to, kto jest osobą uprawnioną do otrzymania ostatecznie świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli to pracownik uzyskuje świadczenia, to zapłacone na jego rzecz składki będą przychodem ze stosunku pracy i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odmiennym przypadku, kiedy to pracodawca będzie osobą uprawnioną do uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczenia grupowego pracownika, przychód po stronie podwładnego nie wystąpi. Pracodawca, opłacając składki na ubezpieczenie na życie pracownika, dodatkowo może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem polis kapitałowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Pracodawcy opłaca się wykupić pracownikom ubezpieczenie na życie, gdyż opłacane składki zmniejszą jego zobowiązanie wobec fiskusa. Jednocześnie może on zwiększyć lojalność pracowników wobec zakładu pracy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce oferuje firmom rozbudowane polisy ubezpieczenia na życie i zdrowie. Między innymi firma Signal Iduna poleca ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie.

Fot. pixabay.com
Autor zewnętrznyFacebook
Reklama
 
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies. Ukryj komunikat

COUNT:15